Før­ste FCM- ude­sejr si­den sep­tem­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Midtjyl­land måt­te i aft es fi nde sej­rs­san­gen frem på ude­ba­ne for før­ste gang si­den 2- 0- sej­ren over Ran­ders 27. sep­tem­ber i fj or . Midtjy­der­ne vandt nem­lig 2- 0 ude over Es­b­jerg i Alka Su­per­liga­en eft er to scor­in­ger af Rilwan Has­san.

De tre po­int sen­der FC Midtjyl­land på tred­je­plad­sen med 42 po­int og en bed­re målsco­re end AaB på fj er­de­plad­sen.

Eft er den hal­ve ti­me fi k midtjy­der­ne no­get at jub­le over trods Es­b­jerg- do­mi­nans ind­til da. Dan­marks­me­stre­ne di­ske­de op med fl ot­te kom­bi­na­tio­ner mel­lem An­dré Rø­mer og Pio­ne Si­sto. Det end­te med, at Rø­mer strøg til bag­linj­en i høj­re si­de og send­te et fl adt ind­læg ind for­an mål, hvor Rilwan Has­san brag­te FC Midtjyl­land for­an 1- 0.

Es­b­jerg kom ag­gres­sivt ud eft er pau­sen, og eft er en ti­mes spil var Ron­nie Schwartz tæt på at brin­ge ba­lan­ce i regn­ska­bet, men Mik­kel An­der­sen præ­ste­re­de op­ti­malt i FCM­må­let .

I over­ti­den strøg Rilwan Has­san igen­nem og løft ede bol­den i mål til 2- 0 med sin an­den scor­ing til kam­pens slut­re­sul­tat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.