E som brænd­stof

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det dob­bel­te VM- guld gjor­de ham til årets stør­ste sport­s­navn, men med mang­len­de me­dal­jer i to­er­ka­jak­ken ( hvor det blev til en diskva­li­fi­ka­tion) og på 5.000- me­te­ren ( slut­te­de på en fjer­de­plads) sneg der sig al­li­ge­vel en drå­be skuf­fel­se ind i ka­jak­ken.

» Det var rig­tig fedt at vin­de to guld­me­dal­jer, men jeg stod bag­ef­ter og tænk­te: ’ Jeg kun­ne godt ha­ve vun­det tre guld­me­dal­jer’. «

Så­dan er René Hol­ten Poul­sen, og som han sid­der der på ro­ma­ski­nen i træ­nings­lo­ka­let, kan han hel­ler ik­ke la­de væ­re med at sky­de løs med fle­re af de drøm­me, han har gjort til sin kar­ri­e­re at for­føl­ge. Kårin­gen som Årets Sport­s­navn og BTs Guld i ja­nu­ar fyld­te ham med stolt­hed, men:

» Det var kæm­pe stort, men når jeg har vun­det den én gang, tæn­ker jeg, om mon ik­ke jeg kan vin­de den en gang til. «

Sinds­sygt fedt med fle­re pri­ser

» Jeg har da tænkt, om det kan la­de sig gø­re at vin­de den tre år i træk. Beg­ge pri­ser. Det kun­ne da væ­re sinds­sygt fedt. Jeg har det godt med at sæt­te mig en umu­lig op­ga­ve. «

» El­ler to. K2 ( to­er­ka­jak­ken) er godt nok ik­ke kva­li­fi­ce­ret end­nu, men hvis den gør, kan jeg ro mig i den. «

Si­ger man­den, der jag­ter det umu­li­ge. Og har vist, at han kan gø­re drøm­me­ne til vir­ke­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.