2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get af­gø­ren­de kamp i top­pen af Cham­pions­hip, som bør star­te me­get af­ven­ten­de. Bå­de Mid­dles­brough og Burn­ley har spil­let over halv­de­len af sæ­so­nens kam­pe med uaf­gjort ved pau­sen, og her har vi fat i en kamp, som beg­ge hold le­ver gan­ske godt med uaf­gjort i, og som for alt i ver­den ba­re ik­ke må ta­bes. Da de to hold mød­tes i Mid­dles­brough, var den før­ste halv­leg en tak­tisk aff ære uden mål, og som si­tu­a­tio­nen er li­ge nu, er det svært at se, at det skul­le bli­ve så me­get an­der­le­des. Fin pris på, at det står uaf­gjort eft er før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.