Ja, de hø­je tak­ster er en va­ekst­bar­ri­e­re

BT - - DEBAT -

JYT­TE REINHOLDT

byr­de for tra­fi­kan­ter­ne, der skal over ba­el­tet. Der­for be­der vi om, at de pen­ge, der er i over­skud fra bro­en, bli­ver sendt til­ba­ge til sam­fun­det. For så kan man sa­et­te tak­sten ned fo r all e tra­fi­kan­ter med 25 pro­cent fra i mor­gen, uden det f.eks. skal fi­nan­si­e­res over skat­ten. Det gø­res ude­luk­ken­de ud fra den suc­ces, Sto­re­ba­elts­bro­en er ble­vet.

TAK­STER­NE ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.