An­ti­ko­li­nerg me­di­cin

BT - - SUNDHED -

Me­di­cin med an­ti­ko­li­nerg virk­ning har det til­fa­el­les, at de blo­ke­rer for stof­fet ace­tyl­ko­lin, som er in­vol­ve­ret i over­førs­len af elek­tri­ske im­pul­ser mel­lem ner­ve­cel­ler. Man­ge for­skel­li­ge ty­per me­di­cin har an­ti­ko­li­nerg virk­ning f.eks. me­di­cin mod al­ler­gi, in­kon­ti­nens, de­pres­sion og ma­ve­sy­re. Er du i tvivl om din egen me­di­cin - re­cept­plig­tig el­ler hånd­køb - så spørg på apo­te­ket el­ler din egen la­e­ge, før du fo­re­ta­ger aen­drin­ger. Du kan se en to­tal li­ste over me­di­cin med an­ti­ko­li­nerg ef­fekt på Aging Brain Ca­res hjem­mesi­de. http://www.ag­ing­brain­ca­re.org/tools/abc-an­ti­cho­li­ner­gic-cog­ni­ti­ve-bur­den-sca­le/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.