Hvad sker der i hjer­nen?

BT - - SUNDHED -

Når man bli­ver ramt af alzhei­mer, bli­ver de­le af hjer­ne­va­e­vet og ner­ve­cel­ler­ne ned­brudt. Ty­pisk op­ho­ber man og­så så­kaldt amy­loid plak mel­lem ner­ve­cel­ler­ne (neu­ro­ner­ne) i hjer­nen. Det er et pro­te­in­stof, der klum­per sig sam­men, og som ned­bry­der hjer­ne­cel­ler­ne. Syg­dom­men re­du­ce­rer og­så ma­eng­den af hjer­nens sig­nal­stof­fer, som bå­de har be­tyd­ning for vo­res ad­fa­erd og vo­res ev­ne til at hu­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.