Kron­dyr på stu­e­gang

BT - - NYHEDER -

VILDT PÅ VILDVEJE Et kron­dyr kom tirs­dag på uven­tet be­søg på Holste­bro Sy­ge­hus, da det smadre­de et vin­du­et til sy­ge­hu­sets ste­ril­cen­tral og sprang ind gen­nem vin­du­et. Det skri­ver Lemvig Fol­ke­blad på sin hjem­mesi­de.

Ru­den, som er pla­ce­ret ved si­den af ho­ve­d­ind­gan­gen, blev ik­ke knust, men ram­men gik i styk­ker, så kron­dy­ret kun­ne sprin­ge igen­nem.

Det blev dog kun til et kort vi­sit, for dy­ret flyg­te­de hur­tigt sam­me vej, som det kom ind, hvor­ef­ter en på­rø­ren­de til en pa­tient ja­ge­de det bort. Én kom til ska­de »Vi måt­te jo sør­ge for, at hver­ken dy­ret el­ler pa­tien­ter­ne kom til ska­de. Den var helt vild - med tun­gen ha­en­gen­de ud af mun­den, og det blød­te fra det ene ge­vir,« si­ger Ole Christensen, der ja­ge­de dy­ret va­ek, til Lemvig Fol­ke­blad.

Ole Christensen be­skri­ver dy­ret som en tre­årig han. Det byg­ger han på, at dy­rets ge­vir hav­de tre tak­ker.

En en­kelt an­sat på sy­ge­hu­set kom let­te­re til ska­de un­der det uven­te­de be­søg.

»Der er en af de an­sat­te, der er kom­met til ska­de. Hun har få­et et spark på lå­ret og har va­e­ret til tjek på ska­destu­en,« si­ger Git­te Bjer­ge, som er po­st­pic­co­li­ne på sy­ge­hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.