Oko­re smidt af første­hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UNÅ­DE

»Nej, det er det selv­føl­ge­lig ik­ke. Det er lidt trist fak­tisk. Min hver­dag er, at jeg går ud og tra­e­ner med de un­ge spil­le­re og så ba­re hol­de mig i så fy­sisk god for­fat­ning, så jeg er klar til at gri­be den na­e­ste mu­lig­hed, jeg får, når tra­e­ne­ren ger­ne vil ha­ve, at jeg skal spil­le en kamp for os. Det ga­el­der ba­re om at hol­de sig i så god form som mu­ligt,« si­ger Jo­res Oko­re, der ik­ke ved, om det her er den sid­ste sa­e­son i Aston Vil­la for hans ved­kom­men­de, Der er li­ge nu en si­tu­a­tion mel­lem mig og ma­na­ge­ren (Eric Bla­ck, red.). Jeg har sagt tin­ge­ne li­ge ud til ham, og det har så re­sul­te­ret i, at jeg ik­ke er en del af første­hold­strup­pen li­ge nu og om han skal va­ek til som­mer.

»Det er sva­ert at si­ge, hvad der kom­mer til at ske. Jeg vil selv­føl­ge­lig ger­ne spil­le på så højt ni­veau som mu­ligt, men det kan og­så va­e­re, at jeg bli­ver i Aston Vil­la og fuld­fø­rer min kon­trakt.«

Jo­res Oko­re har kon­trakt med Aston Vil­la til og med na­e­ste sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.