’De ta­ger re­elt to års st ar­bej­de og skyl­ler det u

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ba­re va­e­re helt sik­ker. Det skal ik­ke va­e­re no­get med ’ej, må­ske den er god nok’. Nej, det skal va­e­re ’hold ka­eft, hvor er den ba­re klar’,« ly­der det fra Ian Marko Fog, der og­så er ae­r­ger­lig over, at et nyt re­gel­sa­et ram­mer Nord­s­ja­el­land på en må­de, som ef­ter Fogs op­fat­tel­se ik­ke kan va­e­re hen­sig­ten.

»I den her si­tu­a­tion er det jo en fuld­sta­en­dig hjer­ne­død re­gel, at det skal ud­lø­se straf­fe­kast, for­di vo­res må­l­mand får rødt kort in­den for det sid­ste mi­nut. Den re­gel om usport­s­lig op­tra­e­den er jo i min bog skabt for at und­gå, at spil­le­re bli­ver slå­et ned i slut­fa­sen, men her er der ta­le om, at en spil­ler ka­ster bol­den va­ek, for­di han må­ske ik­ke har hørt fløjten… Uf­ff, hvor er jeg ba­re trist over det he­le,« si­ger Nord­s­ja­el­land-tra­e­ne­ren.

Ian Marko Fog var dybt fru­stre­ret i de hek­ti­ske slut­se­kun­der mandag af­ten og flå­e­de sin blu­se itu i ren ra­se­ri, da der blev fløjtet for hen­hol­den­de spil imod hans hold få se­kun­der før tid. Da­gen der­på, i går, var Nord­s­ja­el­lands tra­e­ner sta­dig vold­somt pra­e­get af den emo­tio­nel­le af­slut­ning fra af­te­nen før, og øj­ne­ne bar sta­dig pra­eg af de fru­stra­tions­tå­rer, der var ble­vet gra­edt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.