1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er åben­lyst for en­hver, at no­get ik­ke fun­ge­rer i Bar­ce­lo­na. Dog skal det si­ges, at man skab­te man­ge chan­cer mod Va­len­cia, og da Depor­ti­vo har de to for­sva­re­re Al­ber­to Lopo og Alejan­dro Ar­ri­bas i ka­ran­ta­e­ne samt første­ke­e­per Ger­man Lux ude med en ska­de, er det me­get sva­ert ik­ke at se Bar­ce­lo­na få sco­ret. Mod­sat har Bar­ce­lo­na selv Ge­rard Pique i ka­ran­ta­e­ne og på det se­ne­ste haft pro­ble­mer med at hol­de mod­stan­de­ren fra scor­ing. Søl­le tre gan­ge er det sket i de se­ne­ste 14 kam­pe, og der­for prø­ver vi her, at beg­ge hold får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.