2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter we­e­ken­dens re­sul­ta­ter har Twen­te ik­ke me­re at spil­le for i den­ne sa­e­son, og der­for gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at de er så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Oveni er de­res su­ve­ra­e­ne top­sco­rer og klart bed­ste spil­ler Hakim Ziy­ech i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket ik­ke gør sa­gen bed­re. Mod­sat får Ex­celsi­or de­res top­sco­rer Tom van We­ert med igen, så de er i sta­er­ke­ste op­stil­ling, og de mø­der med sik­ker­hed top­mo­ti­ve­re­de op, da de mod­sat Twen­te har alt at spil­le for. Twen­te er et bed­re hold på pa­pi­ret, men va­er­di­en bør utvivl­s­omt lig­ge på Ex­celsi­or.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.