Vik­tor Bro­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kva­li­fi­ce­ret i 200 me­ter but­ter­fly »Først og frem­mest har jeg fo­kus på EM i Lon­don i maj. Det vil va­e­re mu­lig­he­den for at te­ste OL­for­men af og se, hvor jeg lig­ger. Og så er det en mu­lig­hed for at vi­se ta­en­der i for­hold til de an­dre. Gø­re dem lidt ban­ge og må­ske psy­ke kon­kur­ren­ter­ne, der føl­ger med. En af mi­ne stør­ste kon­kur­ren­ter på ver­dens­plan, László Cseh, kom­mer til EM, så det bli­ver spa­en­den­de at må­le mig med ham.« »Jeg går og drøm­mer om guld.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.