Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kva­li­fi­ce­ret but­ter­fly

»Jeg tror på, at jeg er, hvor jeg skal va­e­re. Det fø­les rig­tigt.«

»Jeg har sto­re for­vent­nin­ger til mig selv, men det vig­tig­ste for mig er, at jeg står der og ved, at jeg har gjort alt, hvad jeg kun­ne. Så reg­ner jeg med at va­e­re i den fi­na­le el­ler må­ske de fi­na­ler. Selv­føl­ge­lig har jeg vilj­en til at vin­de, men det har al­le de an­dre og­så.«

i 100 og 200 me­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.