Per­nil­le Blu­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kva­li­fi­ce­ret i 50 me­ter fri

Net­op kva­li­fi­ce­ret til OL ved Da­nish Open.

»Jeg har haft tre må­ne­ders pau­se (selvvalgt på grund af mang­len­de mo­ti­va­tion, red.), så jeg star­te­de i fe­bru­ar og ta­enk­te, at det nok ik­ke vil­le bli­ve til no­get OL for mig. Det vir­ke­de uop­nå­e­ligt.«

»Jeg gik fra at ta­en­ke, om jeg over­ho­ve­det kun­ne kva­li­fi­ce­re mig til at ta­en­ke ’gud, må­ske kan jeg kom­me i en fi­na­le’. Det er mit øn­ske.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.