Mie Ø. Ni­el­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kva­li­fi­ce­ret i 100 me­ter ryg

»Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, jeg kan kom­me i en fi­na­le, hvor alt kan ske. Hvis det ra­ek­ker til en me­dal­je, vil jeg bli­ve over­lyk­ke­lig.«

»Jeg har tra­e­net rig­tig godt. Jeg har va­e­ret syg i et styk­ke tid med in­flu­en­za, men det er ik­ke no­get, der har på­vir­ket mig så me­get. Jeg har prø­vet at kom­me hur­tigst mu­ligt til­ba­ge, og det var og­så der­for, jeg kun svøm­me­de én dag ude til Da­nish Open. Men jeg er sta­dig i god form.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.