Je­a­net­te Ot­te­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kva­li­fi­ce­ret i 50 me­ter fri og 100 me­ter but­ter­fly

»Jeg svøm­mer fak­tisk hur­ti­ge­re, end jeg har gjort før på det­te tids­punkt af året. Jeg fø­ler mig sta­erk, lidt tra­et, men sta­erk.«

»Jeg har va­e­ret til OL tre gan­ge før og ved, at det at lig­ge i top­pen af ver­dens­rang­li­sten ik­ke be­ty­der no­get. Du kan sta­dig bli­ve num­mer sjok. Jeg SKAL i fi­na­len, og når man står dér, vin­der den med den bed­ste dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.