Pres

BT - - NYHEDER -

DR-ge­ne­ral­di­rek­tør Ma­ria Rør­bye Rønn var ori­en­te­ret om, at kul­tur­mi­ni­ste­ren vil­le brin­ge øn­ske om DR-ud­flyt­ning af ar­bejds­plad­ser op på et mø­de. Før mø­det flyt­te­de hun så 165 ar­bejds­plad­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.