Sir Hjorts­høj The Bra­ve

BT - - NYHEDER -

NYE VE­JE »Hvis du hav­de sagt til mig for fem år si­den, at jeg skul­le stå ved si­den af Stig Ros­sen i en mu­si­cal, vil­le jeg ha­ve gri­net højt,« si­ger Hjorts­høj, da BT i går mød­te ham i Ti­vo­lis kon­cert­sal, hvor ’Spa­ma­lot - The Mu­si­cal’ skal op­fø­res na­e­ste år.

Bag ’Spa­ma­lot’ står Eric Id­le fra ba­ne­bry­den­de bri­ti­ske Mon­ty Pyt­hon, der for al­tid aen­dre­de co­me­dy og hu­mor med de­res uforskam­met gak­ke­de og ny­ska­ben­de tv-shows og film i 70er­ne. Mu­si­ca­len er skå­ret over Pyt­hons før­ste film, ’Mon­ty Pyt­hon og de skøre rid­de­re’. Med en­kel­te til­fø­jel­ser fra ko­mi­ker­trup­pens cra­zy uni­vers og skøre san­ge fra an­dre af de­res film og shows. Og hvis der ik­ke hav­de stå­et Mon­ty Pyt­hon over det he­le, hav­de Hjorts­høj ik­ke stå­et på sce­nen som ’Sir Ro­bin The Bra­ve’. Vil ud­for­dre sig selv »Det der ve­je­de tun­gest er helt klart, at det er Mon­ty Pyt­hon. Jeg pla­ge­de mi­ne fora­el­dre om, at va­e­re sent op­pe for at se dem på fjern­sy­net, da de­res tv-show blev vist i 70er­ne. Jeg har grint og grint af de gut­ter, og de er en sta­dig in­spira­tion.«

»Og ja, jeg er jo for­la­engst etab­le­ret, men jeg har fak­tisk lo­vet mig selv, at jeg ja­evn­ligt vil ud­for­dre mig selv med no­get, hvor jeg over­ho­ve­det ik­ke har no­gen for­ud­sa­et­nin­ger. Ma­end i min al­der har nem­lig en ten­dens til at bli­ve lidt ma­ge­li­ge, så man skal med ja­ev­ne mel­lem­rum min­de sig selv om, at man har en bra­en­den­de ka­er­lig­hed til det her fag,« sag­de Lars Hjorts­høj, ef­ter han sam­men med he­le hol­det hav­de op­ført ’Always Look On The Bright Si­de Of Li­fe’ som en tea­ser ved pra­e­sen­ta­tio­nen i kon­cert­sa­len.

Her spil­ler han sam­men med stan­dupkol­le­ger­ne, Linda P. og Tho­mas Warberg, sku­e­spil­ler­ne Li­se Baa­strup og Pel­le Emil Heb­gaard, Ken­neth M. Christensen, mu­si­cal­ve­te­ra­nen Stig Ros­sen samt damp­ma­ski­nen Mar­tin Bryg­mann, der er i en ka­te­go­ri for sig selv.

»Der har va­e­ret en dej­lig anar­ki­stisk stem­ning på det her hold, de gan­ge vi har mød­tes. Og det er fint, at folk kom­mer i Tivoli for at se en mu­si­cal, men vi vil ger­ne ud­for­dre pu­bli­kum på det, de gri­ner af. Mon­ty Pyt­hon er jo dej­lig ab­surd. Det er så sjovt, så vildt, og så ene­stå­en­de,« sag­de Lars Hjorts­høj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.