Ja, krigsind­sat­sen i Sy­ri­en er hyk­le­risk

BT - - NYHEDER -

CA­S­PAR STE­FA­NI

i krig i Af­g­ha­ni­stan i 2001, be­gynd­te det med, at vi skul­le ned at bom­be Al-Qa­e­da og straf­fe dem for an­gre­bet mod Wor­ld Tra­de Cen­ter. I dag er det Is­la­misk Stat. Men vi smadrer ik­ke ter­r­o­ris­men og is­la­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster ved at bom­be dem. Det kra­e­ver en me­get me­re lang­sig­tet ind­sats og genop­byg­nings­ind­sats i ste­det for at bom­be lan­de­ne end­nu me­re i smad­der. Jeg var ud­sendt i A fgha ni­stan, hvor vi skul­le tra­e­ne den af­g­han­ske ha­er op. På et tids­punkt er­kla­e­re­de Thor­ning, at nu var ha­e­ren klar til at va­re­ta­ge sik­ker­he­den. Så smut­te­de vi hjem, og et år ef­ter har vi tabt he­le det om­rå­de, vi ka­em­pe­de for i fle­re år.

DA VI GIK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.