Shhh, An­den på spil igen

BT - - NYHEDER -

SHOW Den dan­ske ko­mi­ker­kon­ge An­ders Mat­t­he­sen er til­ba­ge med et nyt one­mans­how med tit­len ’Shhh’. Det af­slø­rer den 40-åri­ge spas­ma­ger i en pres­se­med­del­el­se.

»Jeg er i top­form og sjove­re end no­gen­sin­de. Mit sid­ste one­mans­how var me­get kon­cep­tu­elt. Det be­ty­der dog ik­ke, at jeg den­ne gang ba­re di­sker op med halvan­den ti­mes blan­det ’ken­der I det’ru­ti­ner,« si­ger Mat­t­he­sen om sit kom­men­de stan­dup-show, som bli­ver hans sy­ven­de.

»Jeg ar­bej­der sa­ed­van­lig­vis in­den for et te­ma, der gør sig ga­el­den­de her og nu i mit liv. Men showet bli­ver me­re stand-up end te­a­ter­ba­se­ret den­ne gang,« af­slø­rer han.

’Shhh’ får pre­mi­e­re 2. sep­tem­ber i Falco­ner Sa­len i Kø­ben­havn, hvor­ef­ter Mat­t­he­sen ta­ger på dan­mark­s­tur­né.

Ar­kiv­fo­to: Mal­te Kri­sti­an­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.