1.700 sav­nes sta­dig ef­ter vold­somt jord­s­ka­elv i Ecu­a­dor

BT - - NYHEDER -

Tre da­ge ef­ter at et jord­s­ka­elv med en styr­ke på 7,8 ram­te Ecu­a­dors stil­le­hav­skyst, er 480 men­ne­sker be­kra­ef­tet dø­de.

Men det tal ven­tes at sti­ge vold­somt, da he­le 1.700 men­ne­sker sta­dig sav­nes.

Red­nings­ar­bej­de­re med spor­hunde og gra­ve­ma­ski­ner ar­bej­der i døgn­drift i de kyst­na­e­re by­er Pe­der­na­les og Man­ta. Men hå­bet om at fin­de fle­re over­le­ven­de svin­der, og stan­ken af råd­nen­de lig bli­ver sta­er­ke­re og sta­er­ke­re un­der den ba­gen­de sol, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Iføl­ge de se­ne­ste of­fi­ci­el­le tal fra re­ge­rin­gen i Ecu­a­dor blev 4.605 men­ne­sker kva­e­stet un­der jord­s­ka­el­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.