Sau­di­a­ra­bi­sk stats-tv ig­no­re­rer Oba­ma

BT - - NYHEDER -

De to go­de ven­ner USA og Sau­diAra­bi­en er ik­ke helt så go­de ven­ner, som de ple­jer at va­e­re.

Da den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma onsdag an­kom på of­fi­ci­elt be­søg i Riy­adh, ske­te det - stik mod sa­ed­va­ne - uden be­vå­gen­hed fra den stats­li­ge tv-ka­nal al-Ek­h­ba­ria. I Sau­di-Ara­bi­en me­ner sty­ret, at USA er for imø­de­kom­men­de over for lan­dets man­ge­åri­ge fjen­de Iran, der mod­sat det sun­ni­ti­ske Sau­diAra­bi­en er le­det af shi­i­ter.

Mens Oba­ma blev fra­valgt af alEk­h­ba­ria, var si­tu­a­tio­nen en an­den, da mo­nar­ker fra de min­dre kon­ge­døm­mer i Gol­fen an­kom til luft­hav­nen kort for­in­den. Bil­le­der fra de­res an­komst blev flit­tigt trans­mit­te­ret til tv-ap­pa­ra­ter i kon­ge­døm­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.