Lyst­fi­sker fandt li­get af sav­net kvin­de i å

BT - - NYHEDER -

Det var li­get af en 73-årig sav­net kvin­de, som en polsk lyst­fi­sker fandt i marts på en eng ved Va­e­re­bro Å i Gund­sø­mag­le. Det med­del­er Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti i går på Twit­ter. In­tet ty­der på, at kvin­den har va­e­ret ud­sat for en for­bry­del­se.

Kvin­den for­svandt fra sit hjem i Gund­sø­mag­le-om­rå­det i ok­to­ber. Hun blev ef­ter­søgt med he­li­kop­ter og po­li­ti­hunde. Men det lyk­ke­des ik­ke at fin­de hen­de i da­ge­ne ef­ter hen­des for­svin­den.

Po­li­ti­et be­trag­ter døds­fal­det som en ulyk­ke­lig ha­en­del­se. I før­ste om­gang be­hand­le­de po­li­ti­et døds­fal­det som mista­en­ke­ligt, alt­så som en mu­lig for­bry­del­se.

Det gør man i tvivls­til­fa­el­de for at sik­re even­tu­el­le spor, hvis det se­ne­re skul­le vi­se sig, at der ik­ke er ta­le om en ulyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.