Svensk bom­be­sig­tet knyt­tes til Pa­ris-ter­ror

BT - - NYHEDER -

Osama Kray­em, der i for­bin­del­se med an­gre­bet i Bruxel­les 22. marts er sig­tet for terrordrab og for at del­ta­ge i en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, er nu og­så ble­vet sig­tet for at ha­ve del­ta­get i an­gre­bet i Pa­ris i novem­ber sid­ste år.

Her sig­tes han og­så for drab og del­ta­gel­se i en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, op­ly­ser den bel­gi­ske statsankla­ger i går iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Den bel­gi­ske statsankla­ger har tid­li­ge­re be­kra­ef­tet, at Osama Kray­em er en 23-årig svensk mand. Det er dog end­nu uvist, om han er svensk stats­bor­ger.

Han mista­en­kes for at ha­ve købt de ta­sker, som ger­nings­ma­en­de­ne brug­te til de­res spra­eng­stof­fer i an­gre­bet i Za­ven­tem-luft­hav­nen i Bruxel­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.