Mand stuk­ket ned ta­et på Strø­get

BT - - NYHEDER -

En 22-årig mand blev i går ef­ter­mid­dag stuk­ket i ma­ven i det in­dre Kø­ben­havn. Det op­ly­ser den cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­le­der fra Kø­ben­havns Po­li­ti. Kniv­stik­ke­ri­et fandt sted i Jorcks Pas­sa­ge ved Strø­get i det in­dre Kø­ben­havn klok­ken 15.01. Po­li­ti­et le­der nu ef­ter to ma­end, som løb fra ste­det. Den ene be­skri­ves som en mu­lat, cir­ka 180 cen­ti­me­ter høj og med sort tøj af ma­er­ket Adi­das. Den an­den er cir­ka 170 cen­ti­me­ter høj og lys i hu­den. Beg­ge er iføl­ge vid­ner 18-20 år gam­le.

Den sår­e­de per­son er ble­vet kørt til Rigs­ho­spi­ta­let. Han er ved be­vidst­hed, og han er ble­vet af­hørt af po­li­ti­et.

De na­er­me­re om­sta­en­dig­he­der ved kniv­stik­ke­ri­et er end­nu ukend­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.