Hol­lywood-hug: Jeg er lidt bøs­se

BT - - NYHEDER -

End­nu en gang ud­ta­ler Ja­mes Fran­co sig om sin seksu­a­li­tet. Det sker i et in­ter­view med New York Ma­ga­zi­ne, hvor den 38-åri­ge sku­e­spil­ler be­skri­ver sig selv som ’lidt ho­mo­seksu­el’.

»Me­di­er­ne over­fo­ku­se­rer en smu­le på min seksu­a­li­tet, og det ga­el­der bå­de den ho­mo­seksu­el­le og den he­te­ro­seksu­el­le pres­se, si­ger den Oscar-no­mi­ne­re­de ’127 ti­mer’-stjer­ne og fort­sa­et­ter:

»Jeg tror, det er in­ter­es­sant, hvem jeg går i seng med, for­di jeg er kendt.«

Tid­li­ge­re har Fran­co va­e­ret i to la­en­ge­re­va­ren­de for­hold med sku­e­spil­ler­ne Mar­la Soko­loff og Ah­na O’Reil­ly, men Hol­lywood-hug­get un­der­stre­ger, at det ude­luk­ken­de er per­son­lig­he­den, hos de men­ne­sker han mø­der, der de­fi­ne­rer hans pra­e­fe­ren­cer.

»Min seksu­a­li­tet er, hvor min loy­a­li­tet lig­ger, hvor mi­ne fø­lel­ser er, og hvor­dan jeg de­fi­ne­rer mig selv i det.

Ja, jeg er lidt ho­mo­seksu­el, og der er en ho­mo­seksu­el Ja­mes,« fast­slår han i in­ter­viewet.

Sku­e­spil­le­ren brød for al­vor igen­nem i se­ri­en ’Fre­aks and Ge­eks’. Se­ne­re har han haft sto­re rol­ler i bl.a. ’Spi­der-Man’, ’Milk’ og kult-so­a­pen ’Ge­ne­ral Ho­spi­tal’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.