4 12 4 7 7 7 10 02 10 7 7

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stå­le Sol­bak­ken Ny 3-5-2-op­stil­ling. Den snød Brønd­by i de før­ste 10 mi­nut­ter. Der­fra så den ik­ke ud til at gø­re me­get godt, ind­til Jør­gen­sens ge­ni­a­li­tet. INDSKIFTERE

Yous­sef Tou­touh (7) ind for Wil­li­am Kvist (64.), Fe­de­ri­co San­tan­der (02) ind for Benja­min Ver­bic (64.), Pe­ter An­ker­sen ind for Chri­stof­fer Rem­mer (72.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.