Team Sky-kap­ta­jn sus­pen­de­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Co­lom­bi­a­ne­ren Ser­gio He­nao var reg­net blandt fa­vo­rit­ter­ne i gårs­da­gens se­mi­k­las­si­ker Flè­che Wal­lon­ne. Men han kom slet ik­ke til start.

Co­lom­bi­a­ne­ren er ble­vet sus­pen­de­ret af sit hold, Team Sky, og er fjer­net fra de løb, han skul­le ha­ve kørt.

År­sa­gen er ur­e­gel­ma­es­si­ge va­er­di­er i blod­pas­set, og spor­tens uaf­ha­en­gi­ge an­tido­pingor­ga­ni­sa­tion, CADF, øn­sker at se na­er­me­re på He­na­os blod­va­er­di­er i pe­ri­o­den fra 2011 til 2015.

Det er an­den gang i kar­ri­e­ren, at He­nao bli­ver sus­pen­de­ret for va­er­di­er i blod­pas­set. Team Sky sus­pen­de­re­de ham og­så i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.