Mourin­hos kurs er mod Man­che­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er stor spe­ku­la­tion om, hvor José Mourin­ho skal va­e­re ma­na­ger i den kom­men­de sa­e­son.

La­en­ge har Man­che­ster Uni­ted va­e­ret den kla­re fa­vo­rit til at få portu­gi­se­rens un­der­skrift, men på det se­ne­ste er Pa­ris SG kom­met på ba­nen. I føl­ge fle­re kil­der har po­rtu­gi­se­ren få­et en fo­re­spørgsel fra Pa­ris SG, som godt nok bli­ver su­ve­ra­e­ne fran­ske me­stre, men som end­nu en­gang kik­se­de i kvart­fi­na­len i Cham­pions Le­ague.

Skal man tro book­ma­ker­ne, så kom­mer det ik­ke til at ske. Man­che­ster er sta­dig José Mourin­hos fa­vo­rit­desti­na­tion, hvor han ven­tes at over­ta­ge job­bet i Uni­ted, hvis Lou­is van Gaal som ven­tet får sil­kes­noren.

Så­le­des gi­ver SkyBet blot od­ds 1,40 på, at Mourin­hos na­e­ste klub bli­ver Man­che­ster Uni­ted, mens Nor­di­cBet gi­ver 1,80 på det ud­fald. PSG der­i­mod står i od­ds 2,60 hos SkyBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.