1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se, at der ik­ke skul­le kom­me mål i den­ne kamp. Roskil­de har ik­ke ret me­get at spil­le for i re­sten af for­å­ret, og spil­ler der­for frisk til. Fem af for­å­rets syv kam­pe er endt med tre mål el­ler me­re, og her mø­der de et hold, som og­så har de kla­re for­cer i det of­fen­si­ve. Kun i 0-0 kam­pen mod Vend­sy­s­sel har Vej­le ik­ke spil­let må­l­rigt i det­te for­år, og ef­ter det over­ra­sken­de ne­der­lag til Hels­in­gør er de og­så pi­sket frem i den­ne kamp for at gå ef­ter sej­ren. Det bør åb­ne op for en åben slag­ud­veks­ling, og der­for lig­ger mini­mum tre mål i kam­pen li­ge for.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.