En skrub­ber til Le­nin

BT - - NYHEDER -

Sov­je­tu­ni­o­nens lands­fa­der bli­ver pud­set af i for­bin­del­se med hans 146 års fød­sels­dag i den rus­si­ske by Kras­no­jarsk i hjer­tet af Sir­bi­ri­en. Sov­jet­le­de­ren Vla­di­mir Il­jitj Le­nin an­ses for at va­e­re ho­ved­man­den bag den rus­si­ske re­vo­lu­tion. Ud­over at skrib­le tu­sind­vis af rel­vo­lu­tio­na­e­re kamp­skrif­ter brug­te Le­nin en del af si­ne 53 le­ve­år på sam­men med bol­sje­vik­ker­ne at få bor­ger­ska­bets ho­ve­d­er til at rul­le. Hans ef­ter­føl­ger Jo­sef Sta­lin tog over i mid­ten af 1920’er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.