Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl Det er ure­a­li­stisk at gå rundt og fo­re­gø­g­le dan­sker­ne, at der fin­des pen­ge til skat­te­let­tel­ser, når der er de her sto­re ud­gif­ter. Jeg an­be­fa­ler de par­ti­er, der går rundt og ta­ler om skat­te­let­tel­ser, at da­em­pe de­res for­vent­nin­ger

For­mand (DF), til Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.