Fra land­ma­end til god­se­je­re

BT - - KULTUR -

TV Le­ne Bei­er har hjul­pet en­som­me land­ma­end med at fin­de ka­er­lig­he­den i TV2s po­pu­la­e­re dat­ing-se­rie ’Land­ma­end sø­ger ka­er­lig­hed’. Nu er den 38-åri­ge tv-va­ert i gang igen med at la­e­se og sor­te­re stak­ken af bre­ve fra kvin­der, der kun­ne ta­en­ke sig at mø­de de fem land­ma­end, som stil­ler op i en ny sa­e­son til ef­ter­å­ret. Men for­in­den skal se­er­ne med Le­ne Bei­er rundt på seks dan­ske god­ser i se­ri­en ’En stor dag på god­set’.

»I gam­le da­ge var det nemt at va­e­re god­se­jer med man­ge an­sat­te til at pas­se jord og dyr. I dag ka­em­per de fle­ste god­ser en kamp for at over­le­ve. Ejer­ne er hund­e­ang­ste for at bli­ve den, der luk­ker og sluk­ker. Vi be­sø­ger seks for­skel­li­ge god­ser og her­re­går­de i Dan­mark for at se, hvad de har gjort for at genop­fin­de sig selv, så der er no­get at gi­ve vi­de­re til de­res ef­ter­kom­me­re,« si­ger Le­ne Bei­er. Ba­e­re­dyg­tig jagt Det er alt fra in­ter­na­tio­na­le Mi­che­lin-kok­ke-kon­kur­ren­cer, til ba­e­re­dyg­tig jagt, tra­e­top-sva­ev­ning og genop­da­gel­se af go­de, gam­le oste og ken­dis­bal­ler.

»Vi er gå­et ef­ter at be­sø­ge god­ser, der har gjort no­get us­a­ed­van­ligt,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.