Krø­ni­ken

BT - - TV-GUIDE -

1952. Det lyk­kes Erik at få ha­let en til­tra­engt ka­em­pe­or­dre hjem til sin og Mey­ers fa­brik – der er ba­re en en­kelt prak­tisk ting, der skal fal­de på plads. Mens Søs bli­ver tvun­get til at se i øj­ne­ne, at til­va­e­rel­sen ik­ke er helt så let og li­ge­til, som den ple­jer at va­e­re, bli­ver Pal­le mødt af en over­ra­skel­se hjem­me hos sin far, da han uven­tet kom­mer på be­søg. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.