Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Det er ja­evn­byr­di­ge op­gør, der ple­jer at ud­spil­le sig, når Brønd­by og AGF kryd­ser klin­ger. De to mand­ska­ber stod i ef­ter­års­sa­e­so­nen over­for hin­an­den to gan­ge i Aar­hus, det før­ste op­gør slut­te­de 2-1 til AGF, mens det an­det end­te uaf­gjort, 1-1. Kan Brønd­by få re­van­che, når det i den­ne om­gang går løs hjem­me på Brønd­by Sta­dion? TV3+: 18.00

De to un­ge ma­end Ni­ko­laj og Mar­tin har ben­zin i blo­det og le­ver for fe­de bi­ler, ga­de­ra­es og flot­te pi­ger, men fe­sten slut­ter brat, da de med spe­e­de­ren i bund slår en pi­ge ihjel! Mar­tin ry­ger i fa­engsel, mens Ni­ko­laj, der ba­e­rer en stor del af an­sva­ret for ulyk­ken, slip­per fri. Ni­ko­laj ba­e­rer nu rundt på en enorm skyld­fø­lel­se over­for Mar­tin, og den bli­ver kun for­va­er­ret, da han fo­rel­sker sig i Mar­tins ka­e­re­ste Sig­ne. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.