Mil­li­o­na­er?

BT - - TV-GUIDE -

"Vild med dans"-va­er­ten Sa­rah Grü­newald og ro­ck­mu­si­ke­ren/tv-man­den Mat­ti­as Hun­debøll er eks­ka­e­re­ster, men sta­dig rig­tig go­de ven­ner. Par­ret nå­e­de i sid­ste uge at sva­re rig­tig på spørgs­må­let til 32.000 kro­ner og må­let i af­ten er at vin­de end­nu fle­re pen­ge til DIG­NI­TY. Hans Pil­gaard får og­så be­søg af sø­stre­ne Le­ne og An­ne So­fie Espersen. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.