Mor er død

DAGENS TIP mandag

BT - - TV-GUIDE -

Hvert år mi­ster fle­re end 2000 børn i Dan­mark en fora­el­der. So­fie Kruhøf­fer er en af dem, der tid­ligt i sit liv blev kon­fron­te­ret med dø­den. Nu op­sø­ger hun en ra­ek­ke børn, som hun gik i sorg­grup­pe med i Aal­borg for 13 år si­den. Hun vil fin­de ud af, hvor­dan ta­bet har på­vir­ket de­res liv. Op­le­ver de og­så, at dø­den er sva­er at ta­le om? DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.