Hånd­bold-dra­ma af­gø­res mandag

BT - - SPORTEN -

PUNK­TUM

»Vi ved, at al­le ven­ter i spa­en­ding. Og vi ar­bej­der på at få det løst hur­tigst mu­ligt. Li­ge nu hø­rer vi dom­mer­ne og de of­fi­ci­als, der var til kam­pen. Nu kom­mer der et af­bra­ek på grund af Sto­re Be­de­dags-fe­ri­en, men vi hå­ber på at kun­ne mel­de no­get ud må­ske al­le­re­de mandag mor­gen,« si­ger han til BT. Kon­tro­ver­si­el dom He­le sa­gen star­te­de mandag af­ten, da TM Tøn­der send­te Nord­s­ja­el­land ned i 1. di­vi­sion i et dra­ma uden li­ge. Den før­ste kamp hav­de Tøn­der vun­det med fi­re mål, og det sam­me an­tal før­te Nord­s­ja­el­land med på hjem­me­ba­ne.

Nord­s­ja­el­land ero­bre­re­de bol­den med blot 16 se­kun­der til­ba­ge af op­gø­ret. Men dom­mer­ne Mar­tin Lyk­ke og Claus Adel­gaard valg­te at fløjte for nøl, ef­ter Nord­s­ja­el­lands Morten Thra­ne drib­le­de mod eget mål, in­den han af­le­ve­re­de til må­l­mand Kri­sti­an Pe­der­sen.

Pe­der­sen ka­ste­de bol­den langt va­ek, og det re­sul­te­re­de i et rødt kort og straf­fe til Tøn­der.

Det ud­nyt­te­de Tøn­der til at sco­re til slut­re­sul­ta­tet 17-20. Der­med send­te de Nord­s­ja­el­land ned i 1. di­vi­sion, mens Tøn­der selv kun­ne boo­ke bil­let til liga­en.

Det er net­op den sta­er­kt om­dis­ku­te­re­de nøl-ken­del­sen, der lig­ger til grund for pro­te­sten og nu alt­så er endt på DHFs skri­ve­bord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.