DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

De dan­ske spil­le­re blev onsdag for­gyldt på den helt sto­re klin­ge, da man fik sam­let ge­vin­ster ind for fan­ta­sti­ske 16,5 mil­li­o­ner kro­ner. Det er den na­est­stør­ste ge­vin­stud­be­ta­ling på én dag i Od­dsets hi­sto­rie.

Od­dset-spil­ler­ne har sendt var­me tan­ker til Bar­ce­lo­nas genrejsning i La Coruña mod Depor­ti­vo, hvor ka­ta­la­ner­ne rund­b­ar­be­re­de de hja­el­pe­lø­se va­er­ter med 8-0, men og­så Li­ver­pools sejr i Mer­sey­si­de­der­by­et over Ever­ton, var et ka­er­kom­ment re­sul­tat.

Spe­ci­elt en en­kelt spil­ler kun­ne jub­le igen­nem onsdag. Han hav­de nem­lig spil­let et sy­stem på 120 ra­ek­ker med 10 kam­pe, hvor han med 10 kro­ner ra­ek­ken nå­e­de op på en ind­sats på 1.200 kro­ner. Det skul­le dog vi­se sig at va­e­re en me­get for­nuf­tig in­ve­ste­ring idet al­le 10 kam­pe var rig­tigt tip­pe­de - og det gav en ge­vinst på 751.619 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.