To an­holdt for kniv­stik­ke­ri på åben ga­de

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re på ugen blev en ung mand stuk­ket ned på åben ga­de ved højlys dag midt i Kø­ben­havn, og nu har po­li­ti­et an­holdt to for­mode­de ger­nings­mænd.

» De bli­ver sig­tet for drabs­for­søg og bli­ver frem­stil­let i Dom­mer­vag­ten med krav om va­re­tægts­fængs­ling, « for­tal­te Henrik Ve­del, der er cen­tral ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

Kniv­stik­ke­ri­et ske­te onsdag ef­ter­mid­dag i Jorcks Pas­sa­ge midt i Kø­ben­havn. Pas­sa­gen for­bin­der Strø­get med Stu­di­e­stræ­de.

Det he­le fo­re­gik i fuldt dags­lys. Po­li­ti­et modt­og an­mel­del­sen om dra­ma­et klok­ken 15.01. An­mel­del­sen lød, at en mand var ble­vet stuk­ket i ma­ven med en kniv, og at to per­so­ner var flyg­tet fra åste­det til fods.

Det er de to mænd, som po­li­ti­et nu me­ner at ha­ve an­holdt.

» De blev an­holdt i går ( tors­dag, red.), og beg­ge er kendt af po­li­ti­et i for­vej­en, « for­tæl­ler Henrik Ve­del.

Den 22- åri­ge mand, som blev stuk­ket ned, var ved be­vidst­hed, da han ef­ter kniv­stik­ke­ri­et blev kørt med am­bu­lan­ce til Rigs­ho­spi­ta­let.

De an­hold­te var fredag for­mid­dag en tur i Dom­mer­vag­ten. Her valg­te en dom­mer at va­re­tægts­fængs­le beg­ge sig­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.