Eks­plo­sion ved la­ger fyldt med ke­mi­ka­li­er i Ki­na

BT - - NYHEDER -

Der var fredag mor­gen dansk tid mel­din­ger om eks­plo­sio­ner og brand på et ke­mi­ka­li­ela­ger i by­en Jin­gji­ang i det øst­li­ge Ki­na.

Den lo­ka­le re­ge­ring i Jin­gji­ang har med­delt, at bran­den er un­der kon­trol, og at in­gen er dø­de el­ler sår­e­de.

Det skri­ver det ki­ne­si­ske nyheds­bu­reau Xin­hua iføl­ge AFP.

Der op­be­va­res bå­de ke­mi­ka­li­er og brænd­stof på la­ge­ret i by­en. Det ejes an­gi­ve­ligt af sel­ska­bet Ji­angsu Deqi­ao Sto­ra­ge, der har til­la­del­se til at op­be­va­re far­li­ge ke­mi­ka­li­er.

Iføl­ge re­ge­rin­gen i Jin­gji­ang er alt vendt til­ba­ge til det nor­ma­le på ke­mi­ka­li­ela­ge­ret.

I au­gust 2015 var der en stor eks­plo­sion på et la­ger med ke­mi­ka­li­er og brænd­stof i by­en Ti­anjin i det nord­li­ge Ki­na. Mindst 165 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, og iføl­ge AFP var eks­plo­sio­nen et re­sul­tat af mang­len­de sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger på la­ge­ret.

Uheld på ke­mi­ka­li­elag­re er for­holds­vis nor­ma­le i Ki­na, da sik­ker­he­den of­te er lav og ik­ke bli­ver hånd­hæ­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.