Frem­ti­dens su­per­mænd og su­per­kvin­der

BT - - NYHEDER -

ØM­ME AR­ME Rød­by Mo­tions­cen­ter og La­lan­dia er nem­lig vært for ver­dens­mester­ska­ber­ne i bænkpres, og der­for er mænd og kvin­der, dren­ge og pi­ger fra he­le ver­den sam­let for dy­ste om tit­ler­ne som ver­dens stær­ke­ste.

Kon­kur­ren­cer­ne be­gynd­te tid­li­ge­re på ugen og kul­mi­ne­rer i mor­gen, hvor de stær­ke­ste mænd dy­ster mod hin­an­den i den åb­ne klas­se. Her kom­mer vægtstan­gen op i nær- he­den af de 400 ki­lo. De man­ge ki­lo gør det nød­ven­digt at bæ­re spe­ci­el­le drag­ter, der tryk­ker skul­der­par­ti­et sam­men, så udø­ver­ne får en nær­mest for­over­bø­jet kro­ps­hold­ning.

I går var det dog del­ta­ger­ne i ju­ni­or- ( 19- 23 år) og sub- ju­ni­o­r­klas­sen ( 14- 18 år), der lag­de sig på bæn­ken, og her kun­ne frem­ti­dens su­per­mænd og - kvin­der må­le sig mod hin­an­den i arm­kræf­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.