Bowie var langt me­re end kun mu­sik­ken

BT - - NYHEDER - JAN POUL­SEN

Jour­na­list og for­fat­ter til bl. a. en bi­o­gra­fi om Bowie

Bowie, der er størst. Al­le­re­de som 10- årig be­gynd­te jeg at lyt­te til Bowie. Det var til­ba­ge i 1972. Prin­ce kom først til se­ne­re, på et tids­punkt hvor jeg hav­de in­ter­es­se­ret mig for og ar­bej­det med mu­sik i et styk­ke tid. Der­for har Bowie haft et for­spring og sat sig helt grund­læg­gen­de fast i mig. Hvis jeg hav­de væ­ret te­e­na­ger, da Prin­ce duk­ke­de op, så hav­de det må­ske væ­ret ham, der hav­de sat sto­re spor. Det, der sæt­ter sig som te­e­na­ger i ens for­ma­ti­ve år, bli­ver det, der vir­ke­lig kom­mer til at be­ty­de no­get for en.

DET ER ABOSLUT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.