Med spand, bør­ste og ha­ve­slan­ge

BT - - BILER -

I dis­se uger myl­drer ind­kørs­ler­ne med bi­li­ster, der er ved at for­års­kl­ar­gø­re de­res bi­ler. Men hvad er det præ­cis, bi­li­ster­ne fo­re­ta­ger sig? Ap­plus Bil­syn har spurgt 2.270 bi­li­ster: He­le 96 pct. sva­re­de, at vask er den mest ud­bred­te kl­ar­gø­rings­ak­ti­vi­tet. Der­ef­ter føl­ger støv­sug­ning og fjer­nel­se af af­fald med 92 pct. Her­ef­ter væl­ger ho­ved­par­ten af bi­li­ster­ne at stil­le vog­nen til­ba­ge i ga­ra­gen. Kun 38 pct. sva­rer, at de ordner gum­mi­li­ster, 23 pct. skif­ter olie og på fem­te­plad­sen fin­der vi de 16 pct., der fo­re­ta­ger en ke­misk rens­ning af kli­maan­læg­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.