Ny Tou­a­reg i Ki­na

BT - - BILER -

Der er ik­ke læn­ge til, at årets sto­re bil­ud­stil­ling i Bei­jing lø­ber af stab­len, og Volkswa­gen har no­get stort og elek­trisk i ær­met til os. Det er en SUV med et spor­ty de­sign, og stør­rel­sen pla­ce­rer den i sam­me vægt­klas­se som Volkswa­gens Tou­a­reg, der ik­ke er helt ny læn­ge­re, så det her kan væ­re af­lø­se­ren. Volkswa­gen lover os en ka­bi­ne, hvor in­ter­ak­tio­nen mel­lem fø­rer, in­for­ma­tion og bil vil nå nye høj­der. Driv­linj­en på kon­cept­bi­len er en op­lad­nings- hy­brid­løs­ning, hvor en el­mo­tor og for­bræn­dings­mo­tor til­sam­men pro­du­ce­rer 376 he­ste­kræf­ter. Det er nok til at gi­ve bi­len en 0- 100 km/ t tid på seks se­kun­der. Top­far­ten bli­ver + 200 km/ t, og den vil kun­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.