Topka­rak­ter til Pri­us

BT - - BILER -

Eu­ro NCAP har haft to helt nye mo­del­ler gen­nem test­møl­len, nem­lig Toy­o­ta Pri­us og Suzuki Ba­leno. Især Pri­us im­po­ne­rer med topka­rak­te­ren fem stjer­ner i den nye og hår­de­re 2016- test. Det er især bi­lens sik­ker­heds­sy­stem, Pre Col­li­sion As­sist, der får ros. Sy­ste­met over­vå­ger kon­stant om­gi­vel­ser­ne, og er der op­træk til en kol­li­sion, for­be­re­der det bi­lens an­dre sik­ker­heds­sy­ste­mer på sam­men­stø­det. Den an­den bil er Suzukis Ba­leno ( t. v.), der bå­de får tre og fi­re stjer­ner, af­hæn­gigt af om den har den ek­stra sik­ker­heds­pak­ke, Suzuki til­by­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.