Sto­re He­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GULDFORM

se med de eft er­føl­gen­de 11. Vi blev eni­ge om, at de sid­ste 11 skul­le de­fi ne­re vo­res sæ­son. Vi har nu spil­let fi re kam­pe, og det går ind­til vi­de­re fi nt. « Over­falds­fod­bold Det var ven­tet, at gårs­da­gens kamp vil­le bli­ve af­gjort i et sandt bråval­laslag mel­lem to LØRDAG 23. APRIL 2016 af liga­ens mest fy­si­ske midt­ba­nekæ­der. Men det lig­ne­de fak­tisk de­ci­de­ret uret­fær­di­ge hold i de før­ste 10 mi­nut­ter, hvor vær­ter­nes over­falds­fod­bold to­talt over­rum­p­le­de fyn­bo­er­ne. Og det slog formstær­ke Mar­tin Pu­sic ka­pi­tal af, da han eft er lidt me­re end tre mi­nut­ter som en spændt fj eder strøg til vej­rs i OB- fel­tet og pan­de­de Ki­an Han­sens monste­rind­kast i mål.

Og fem mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg gen­tog østri­ge­ren kunst­styk­ket, da han stod på det helt rig­ti­ge sted eft er et midtjysk hjør­ne­s­park. Det kun­ne sag­tens væ­re ble­vet til fl ere mål til hjem­me­hol­det,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.