Pu­sic sæn­ke­de OB i Her­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når man spil­ler mod FC Midtjyl­land, skal man al­tid væ­re ek­stra op­mærk­som ved død­bol­de. Det har man­ge hold er­fa­ret de se­ne­ste år, og i aft es var det OBs tur til at få en hu­ske­ka­ge af de dan­ske fod­bold­me­stre.

To mål af Mar­tin Pu­sic – beg­ge eft er død­bol­de – sør­ge­de for, at FC Midtjyl­land vandt 2- 0 på MCH Are­na i Her­ning.

Al­le­re­de eft er tre mi­nut­ter gik det galt for OB, da Pu­sic score­de til 1- 0 på et ho­ved­stød. Mid­ter­for­sva­re­ren Ki­an Han­sen send­te et langt ind­kast ind mod mål fra ven­stre si­de. Mar­tin Pu­sic vandt let en du­el mod OBs Ras­mus Falk, der ik­ke har ho­ved­stød som sit ab­so­lut­te spe­ci­a­le, og så var hjem­me­hol­det for­an.

Eft er den dår­li­ge start fi k OB grad­vist spil­let sig op, men kort eft er pau­sen var der igen ud­salg i den fyn­s­ke de­fen­siv. Der var spil­let 51 mi­nut­ter, da FC Midtjyl­lands Jakob Poul­sen send­te et hjør­ne­s­park ind i det fyn­s­ke straff es­parks­felt, hvor 18- åri­ge Ras­mus Nis­sen fi k for­læn­get til ba­ge­ste stol­pe. Her stod Mar­tin Pu­sic helt umar­ke­ret, og han score­de let til 2- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.