DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl smed onsdag en bom­be ind i den po­li­ti­ske de­bat med ud­mel­din­gen om, at DF ik­ke vil støt­te skat­te­let­tel­ser in­den næ­ste fol­ke­tings­valg.

Der­med er ba­nen krid­tet op i for­hold til Li­be­ral Al­li­an­ce, der tid­li­ge­re på året frem­sat­te ul­ti­ma­ti­ve krav om net­op skat­te­let­tel­ser.

Skal man tro book­ma­ke­ren Bets­a­fe, så er det tom­me trus­ler. Så­le­des gi­ver de nem­lig blot od­ds 1,40 på, at dan­sker­ne får skat­te­let­tel­ser, mens der er 2,70 på, at Dan­ske Fol­ke­par­ti står fast i det spørgs­mål.

» Med det­te ini­ti­a­tiv vil vi ger­ne gi­ve vo­res kun­der mu­lig­he­den for at ta­ge po­li­ti­ker­ne på de­res ord. Som od­dse­ne in­di­ke­rer, er vo­res vur­de­ring, at der er me­re bjæf end bid i DF- for­man­dens trus­ler, « si­ger Bets­a­fes pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.