1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get fl ot od­ds på, at beg­ge hold ik­ke får sco­ret i dag. Ho­bros off en­si­ve pro­ble­mer ken­der de fl este, og un­der Ove Pe­der­sen har man kun sco­ret to gan­ge i ni kam­pe - her­af det ene på straff es­park - og med den su­veræ­ne top­sco­rer Mary­on Ge­or­ge i ka­ran­tæ­ne, er det og­så svært at se dem kom­me på tav­len her. Es­b­jerg er klart for­bed­re­de de­fen­sivt un­der Jonas Dal her i for­å­ret, mens det kni­ber no­get me­re off en­sivt og spe­ci­elt på frem­med græs og beg­ge de to se­ne­ste kam­pe på frem­med græs har så­le­des væ­ret me­get chan­ce­fat­ti­ge.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.